top of page

Nicametsämme tarina

Nicametsäosuuskunta ostaa pai-kallisten ihmisten jo lähes arvot-tomina pitämiä maa-alueita, jotka ovat puhtaaksi hakattuja (ainakin kaikesta arvopuusta), paljaaksi laidunnettuja tai muuten vain huonosti hoidettuja maatiloja, ja entisöi ne biodiversiteettirik-kaiksi talousmetsiksi. Toimimme tällä hetkellä vain Nicaraguassa, mutta toiminta voi tulevai-suudessa laajentua vähitellen muihinkin tropiikin maihin.

 


 

esittelyvideo

Osuusmaksun suuruus on 1300 euroa, jolla hankitaan 0,7 hehtaarin kokoinen maa-alue. Nicaraguassa maa-alueiden myyntiyksikkö on yksi manzana (0.7 ha). Lisäksi tulee kuukausittainen (max. 50 euroa) lisämaksu, joka käytetään paikallisen tilanhoitajan palkkakuluihin ja muihin pieniin tilanhoitokustannuksiin. Tämän maksun suuruuden päättää vuosittain Nicametsäosuuskunnan hallitus.

 

Monimuotoinen talousmetsä
Monimuotoinen tai biodiversiteettirikas talousmetsä tarkoittaa luonnonmukaisten ja ekologisesti kestävien metsänviljelymenetelmien hyödyntämistä kaikissa istutuksissa ja muissa hoitotoimenpiteissä. Yksi lähtökohta on luontaisesti syntyneen taimiaineksen hyödyntäminen ja tämän potentiaalin täydennysistuttaminen omalla taimituotannolla. Luomme alueelle paikallisesti ja osin maailmanmarkkinoillakin tunnettujen puulajien arvopuumetsän, jonka kiertoaika on n. 15-30 vuotta puulajista ja sääolosuhteista riippuen. Kaikki tulevaisuuden hakkuut tullaan toteuttamaan jatkuvan kasvatuksen periaatteita noudattaen eli pienimuotoisina valintahakkuina muuta puustoa ja kasvillisuutta vahingoittamatta.


Ryöstämmeko me  viljelymaata paikallisilta ihmisiltä?
Yksi syy maailman metsien häviämiseen, josta liian vähän puhutaan, on onnistuneiden metsänistutusesimerkkien puuttuminen. Metsiä ei nähdä kannattavina sijoituksina, vaan ainoastaan raivatulla laidun- tai maanviljelyalueella on ihmisten mielestä taloudellista arvoa. Toki yksittäiset arvopuut kerätään pois ennen alueen raivaamista ja kulottamaista, mutta niiden istuttamisen mielekkyyttä ei nähdä, koska yli 15 vuoden odotusaika tuottavuudelle nähdään toivottaman kaukaisena ja epävarmana investointina. Minkä tahansa investoinnin tulee tuottaa paikallisille käteistä jo (vähintään muutaman) vuoden sisällä, muuten se ei voi olla kannattava, oli tuotto-odotus (potentiaali) kuinka suuri tahansa.
  Omalla esimerkillämme yritämme korvata tämän puutteen ja saada myös paikalliset ihmiset ymmärtämään metsien kasvattamisen merkityksen, ei vain luonnonsuojelun vaan myös taloudellisen hyödyntämisen näkökulmasta. Biodiversiteettirikas talousmetsä palauttaa alueelle myös monin paikoin jo kokonaan hävinneet muut kasvi- ja eläinpopulaatiot, jotka ovat aina olleet osa paikallista elämäntapaa ja elinympäristöä. Eli emme ole ryöstämässä paikallisilta viljelymaata, vaan ennallistamassa ja monipuolistamassa alueella elävien ihmisten toimeentulomahdollisuuksia yhä arvaamattomammaksi käyvän ilmastomuutoksen edessä. Esimerkiksi Nicaraguassa kaksi edeltävää sadekautta ovat olleet kaikkien aikojen kehnoimmat maan koko historian (itsenäistyi 1821) aikana.

Tervetuloa mukaan Nicametsäosuuskuntaan

Tule mukaan

toimintaan!

Olemme ostamassa osuuskunnallemme lisää maata metsitettäväksi keväällä 2020. Tämä tarkoittaa uusien jäsenien mukaan ottamista osuuskuntaamme.

 

Osuusmaksun suuruus tarkistetaan joka vuosi vuosikokouksessamme ja tulee luultavasti nousemaan hiukan vuosittain, koska maanhinta nousee myös Nicaraguassa. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan osuuskuntaamme toimintaan ja hankkimaan itsellesi oman metsäosuuden kyseisellä hinnalla, niin ole yhteydessä Antti Pelttariin viimeistään 31.12.2017 mennessä.

bottom of page